+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
Rekrutacja
autor: cl + data: 21.02.2007 @ 12:38.32
Wymagania:
1. Posiada? oryginaln? gr? Armed Assault
2. Posiada? ??cze o pr?dko?ci minimum 256/64 kbps
3. Posiada? mikrofon oraz program TeamSpeak 2
4. Mie? uko?czone minimum 14 lat

Podania nale?y wysy?a? na adres [email protected]
Obowi?zkowe jest podanie nicku i numeru gg.

Ka?de podanie postaramy si? rozpatrze? w jak najkr�tszym czasie.