+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
Rekrutacja
autor: cl + data: 09.11.2008 @ 20:10.03
Aby dosta? si? do sekcji Thunder Brigade klanu Blackwater Multigaming, nale?y spe?nia? poni?sze warunki:

1. Mie? pe?n? wersj? gry Thunder Brigade
2. ??cze o pr?dko?ci minimum 128 kbps
3. Program Hamachi (Thunder Brigade Server, pass: terenor)
4. Nawi?za? konktat z szefem sekcji w celu uzyskania informacji o grze (nale?y napisa? do niego przed wst?pieniem do klanu) - GG: 433062