+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
Rekrutacja
autor: cl + data: 21.02.2007 @ 11:58.31
Aby dosta? si? do naszego klanu, nale?y spe?nia? poni?sze warunki:
1. Oryginalna gra Operation Flashpoint oraz dodatek Resistance w wersji 1.96
2. ??cze o pr?dko?ci minimum 256/64 kbps
3. Uko?czone minimum 14 lat
4. Do?wiadczenie w grze multiplayer - nie jeste?my szk�?k? dla pocz?tkuj?cych
5. Mikrofon oraz program TeamSpeak 2 (niekoniecznie)

Podania nale?y wysy?a? na adres [email protected]
Obowi?zkowe jest podanie nicku oraz numeru gg lub jabber id.

Ka?de podanie postaramy si? rozpatrze? w jak najkr�tszym czasie.