+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
O nas
autor: cl + data: 09.11.2008 @ 20:08.03
Sekcja Thunder Brigade powsta?a w 2008 roku w celu przygarni?cia wi?cej u?ytkowników do tej gry, mimo i? gra jest bardzo stara, nadal fascynuj? swoj? grafik? jak na rok 1999, nie potrzeba do niej ?adnych sterowników a sama gra wci?ga gracza w jej trójwymiarow? przestrze?, my jako klan gramy wspólnie na ró?nych mapach, wybieramy ró?ne cele misji, jak to mówi? "samowolka", jednak?e nasz klan ma granice rozs?dku jakim to mog? by? cheaty, sekcja TB jest przeznaczona dla tych ludzi którzy lubi? si? dobrze zabawi? w gronie kolegów i przyjació?.