+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
Rekrutacja
autor: cl + data: 05.05.2007 @ 11:50.11
Aby dosta? si? do naszego klanu, nale?y spe?nia? poni?sze warunki:
1. Oryginalna gra GTA: San Andreas
2. ??cze o pr?dko?ci minimum 128 kbps
3. Uko?czone minimum 13 lat
4. Program SA-MP
5. Mikrofon oraz program TeamSpeak 2

Podania nale?y wysy?a? na adres [email protected]
Obowi?zkowe jest podanie nicku i numeru gg.

Ka?de podanie postaramy si? rozpatrze? w jak najkr�tszym czasie.