+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
O nas
autor: cl + data: 21.02.2007 @ 12:29.06
Sekcja Armed Assault klanu Blackwater powsta?a w celu realistycznej rozgrywki we wsp�lnym gronie. Oznacza to, ?e gramy g?�wnie w trybie cooperative. Oczywi?cie nie oznacza to rezygnacji z pojedynk�w z innymi klanami. W celu jak najbardziej realistycznego odwzorowania pola walki, regularnie gramy w kolejne misje realistycznej kampanii multiplayer przygotowanej przez SMBW. Ponadto klan jest zorganizowany w spos�b ?udz?co przypominaj?cy prawdziw? jednostk? wojskow?. Podczas kampanii, ka?dy oddzia? ma zadanie odpowiadaj?ce jego specjalizacji (np. dru?yna snajper�w). Ka?dy oddzia? ma dow�dc?, kt�ry opr�cz dowodzenia nim podczas kampanii, decyduje m.in. o treningach. Stopnie wojskowe - od szeregowca do pu?kownika obowi?zuj? nie tylko w kampanii, lecz r�wnie? we wszystkich innych rzeczach zwi?zanych z klanem.