+ ARMED ASSAULT + OPERATION FLASHPOINT + GRAND THEFT AUTO + THUNDER BRIGADE
 
Najed? myszk? na nazw? danej sekcji w celu rozwini?cia menu
O nas
autor: cl + data: 21.02.2007 @ 12:08.36
Blackwater powsta?o w grudniu 2005 roku, jako klan Operation Flashpoint. Mimo i? jeste?my klanem, to cz??ciej gramy wsp�lnie w trybie cooperative lub cti, ni? odbywamy pojedynki z innymi klanami. Posiadamy w?asn? sekcje misji (SMBW), kt�ra zajmuje si? g?�wnie misjami multiplayer, ale tworzy tak?e misje singleplayer. W naszym klanie zabronione jest u?ywanie jakichkolwiek cheat�w, a tak?e piractwo. Sekcja Operation Flashpoint klanu Blackwater jest przeznaczona dla os�b, kt�re ceni? sobie realistyczn? rozgrywk? w przyjaznej atmosferze.