¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Editor Upgrade 103
08.12.2007 ¤ 10:45 ¤ Szczeg�y ¤ 183 KB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 4641

Bardzo przydatny addon autorstwa Mikero. Dzi?ki niemu w edytorze misji mo?na doda? ka?dy obiekt wyst?puj?cy w ofp. Posiadaj?c go nale?y usun?? stare Editor Upgrades, bo addon Mikero zawiera je, a poza tym mo?e doj?? do konfliktu mi?dzy nimi.
FFUR 2006 2.0 MP Pack
29.09.2006 ¤ 19:01 ¤ Szczeg�y ¤ 186 KB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 2459

Paczka skrypt�w i config modu FFUR 2006 2.0 u?ywany na serwerze klanu [URR]. Zawiera m. in. nowe eksplozje samolot�w. Made by zGuba
FFUR 2006 2.0 config by SMBW
17.09.2006 ¤ 15:23 ¤ Szczeg�y ¤ 464KB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 2442

Ulepszony przez SMBW config zGuby (lag w rozgrykach mp jest teraz troch? mniejszy, ponadto config jest kompatybilny z crCTI@FFUR).
Paczka FFURADD Light
12.09.2006 ¤ 17:29 ¤ Szczeg�y ¤ 2.0 MB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 2405

Addony potrzebne do komfortowej gry w misj? KaoS FFURCTI. Paczka zawiera: - Static MG's (LSC) - Static TOW (DKM-Mod) - Static AT-5 Konkurs (Vit)
Config FFUR 2006 2.0
12.09.2006 ¤ 17:18 ¤ Szczeg�y ¤ 353 KB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 2757

Podrasowany przez zGub? config dla modu FFUR 2006 2.0. Ulepszenia: - Sztuczna inteligencja nie strzela ju? jak supersnajper - Nazewnictwo jednostek zosta?o poprawione - Dzia?ko Su-27, Su-39 i KM Mi-24W naprawione - Szybko?ciomierze, obrotomierze etc. w du?ej mierze skorygowane (Ural, motocykl, BMP, Mi-24... lista jest d?uga) - Kilka mniejszych zmian Pami?taj ?e u?ywasz tego configu na w?asne ryzyko!
Facestex 2
20.06.2006 ¤ 19:10 ¤ Szczeg�y ¤ 14,6 MB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 4224

Paczka tekstur twarzy, wymaganych m.in. przez mod "WP Soldiers 0.55".
Editor Upgrades
05.02.2006 ¤ 10:53 ¤ Szczeg�y ¤ 135kb ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 3216

Pliki wymagane przez wi?kszo?? misji i kampanii
Addon Pack 3
02.02.2006 ¤ 18:47 ¤ Szczeg�y ¤ 19,3 MB ¤ �ci�gnij ¤ Pobra�: 5994

Addon Pack 3 do wersji PL i CZ
Strona
« Poprzednia ¤ Pliki ¤ Nast�pna »

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.