¤ Strona g?ówna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Ogólnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Ogólnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Ogólnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Editor Upgrade 103
08.12.2007 ¤ 10:45 ¤ Szczegóły ¤ 183 KB ¤ Ściągnij ¤ Pobrań: 4346

Bardzo przydatny addon autorstwa Mikero. Dzi?ki niemu w edytorze misji mo?na doda? ka?dy obiekt wyst?puj?cy w ofp. Posiadaj?c go nale?y usun?? stare Editor Upgrades, bo addon Mikero zawiera je, a poza tym mo?e doj?? do konfliktu mi?dzy nimi.
Strona
Lista Plików

© 2023 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.