¤ Strona g?�wna
¤ Szukaj
¤ Archiwum
¤ Hosting
¤ Kontakt
¤ Forum
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Misje SP
¤ Wyspy
¤ Bohaterowie
¤ Cytaty
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Kody
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Solucja
¤ Bohaterowie
¤ Wyspa
¤ Pojazdy
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Wymagania
¤ Og�lnie
¤ Galeria
¤ Podstawy
¤ Tryby
¤ Serwery PL
¤ Klany PL
¤ Podstawy
¤ Zako?czenia
¤ Briefing
¤ Overview
¤ FAQ
¤ Pojazdy
¤ Jednostki
¤ Bro?
¤ Obiekty
¤ Misje
¤ Kampanie
¤ Dema
¤ Misje do dema
¤ Patche
¤ Programy
¤ Wyspy
¤ Pozosta?e


 
Solucja
data: 22.01.2006 ¤ 08:34 ¤ autor: fifi
Pierwsz? misj? jest trening, ale jest on na tyle prosty, ?e bez problemu powiniene? go zaliczy?.

Misja 1: Flashpoint
Pierwsza powa?na misja, jednak nawet pocz?tkuj?cym graczom nie powinna sprawi? ona problemu. Zaczyna si? inwazja NATO na wysp? Everon, kt�ra jest okpowana przez komunistyczn? armie genera?a Guby. Twoja dru?yna, razem z wsparciem pancernym i powietrznym ma za zadanie zaj?? Morton. Je?eli nie chcesz zgin??, zadbaj o bezpiecze?stwo na ty?ach i poczekaj a? po rosjanach zosan? tylko trupy.

Misja 2: Combined Arms
Tu ju? zaczynaj? sie schody. Gdy dotrzesz w okolice wioski Regina, schowaj si? za jakim? krzaczkiem, i z bezpiecznej odleg?o?ci eliminuj rusk�w. Gdy ju? wszyscy b?d? martwi, Papa Bear poinformuje was, ?e do wioski zmierza pluton T-80. Jak najpr?dzej zwiewaj spowrotem do punktu startu.

Misja 3: Camping
Po ostrej walce w Reginie, przyszed? czas na relaks. Po chwili jednak przyjedzie sier?ant Berkhof i ka?e ci poprowadzi? ci?zar�wk?. Po za?adowaniu dru?yny, jed? za sier?antem do wioski Le Moule gdzie ty z koleg? i sier?antem pojedziecie na patrol, a reszta b?dzie w tym czasie zak?ada? ob�z. Na patrol pojedziecie do lasu, gdzie nie nacieszycie si? d?ugo pi?knymi krajobrazami - napotkacie dwa rosyjskie patrole, kt�re mog? wam nie?le zaszkodzi?. Po oczyszczeniu lasu, wracaj do jeepa i spowrotem do Le Moule.

Misja 4: Alert
Znowu pozornie spokojna misja, ale pozory myl?... porucznik ma k?opoty (jego jeepa zaatakowali rosjanie), a wasza dru?yna musi jecha? na miejsce M113 i mu pom�c. Po dotarciu na miejsce okazuje si? ?e porucznik nie ?yje, i w okolicy jest od groma rusk�w. Po wszystkim zabierze was ci??ar�wka (M113 zapewnie zostanie zniszczone).

Misja 5: Montignac must fall
Ta misja zasadniczo r�?ni si? od pozosta?ych z kampanii. Dlaczego? bo ma dwa zako?czenia. Je?eli pozosta?e dru?yny (Bravo, Charlie) zostan? zabite, to Papa Bear od razu da rozkaz do odwrotu. Wtedy nast?pn? misj? jest " Gorsza opcja jest wtedy, gdy Bravo i Charlie jako? prze?yj? i uda wam sie zaj?? Montignac. Papa Bear zarz?dzi ewakuacje, i twoja dru?yna razem z dru?yn? Bravo ma za zadanie pojecha? do strefy ewakuacji. Aby tego dokona?, nale?y zdoby? wioske Provins. Niestety wasza ci??ar�wka zostaje zniszczona. Papa Bear wysy?a wam Blackhawka, ale on te? zostaje zniszczony przez Mi24. Uciekacie do lasu...

Misja 6 (opcja1): Strange Meeting
Je?eli po misji "Montignac must fall" za?adowa?a ci si? ta, to masz szcz??cie -jest ona o jakie? 10% ?atwiejsza od misji "After Montigniac". Masz za zadanie zawie?? oddzia? piechoty do strefy ewakuacji. Niestety, dow�dca konwoju zauwa?y? co?, a ty razem z dru?yn? macie to sprawdzic. Po dotarciu to gospodarstwa, rozpoczyna si? krwawa jatka. Ci??ar�wka zostaje zniszczona, a wi?c musicie piesz? i?? do strefy ewakuacji w Morton. Niestety Morton zajmuj? rosjanie, a ty masz za zadanie dosta? si? do drugiego punktu ewakuacyjnego - na skraju lasu. W tym miejscu niestety te? s? rosjanie, ale nie ma si? co ba? - po chwili z odsiecz? przyjd? partyzanci.

Misja 6 (opcja2): After Montignac
Nikt z twojej dru?yny nie prze?y?, musisz samemu dosta? si? do punktu ewakuacji. Najtrudniej dosta? si? do wioski Figari, ale po doj?ciu do niej p�jdzie ju? ?atwiej - ukradnij samoch�d i uciekaj do punktu ewakuacji. Zako?czenie takie same jak w misji "Strange Meeting".

Misja 7: Rescue
Teraz jeste? w dru?ynie partyzant�w, macie za zadanie ewakuowa? cywili z wioski Levie (oczywi?cie zaj?tej przez rosjan). Poczekaj a? druga grupa partyzant�w rozwali t-72, a nast?pnie ruszaj do ataku. Po zabiciu rosjan i uratowaniu cywil�w przyjedzie jeszcze ural z ruskami (najlepiej rozwali? go z RPG). Wracaj?c do obozu partyzant�w, natkniecie si? jeszcze na paru rusk�w kt�rzy nie powinni dla ciebie stanowi? du?ego problemu.

Misja 8: Undercover
Na pocz?tku b?dzie spokojnie, dopiero po dotarciu do drugiego punktu kontrolnego zacznie sie jatka. Uciekaj do lasu, a nast?pnie kieruj si? w strone zamku. Je?eli p�jdziesz najpierw kawa?ek na po?udnie, a dopiero potem na po?udniowy wsch�d, to nie powiniene? ju? napotka? ?adnych rosjan.

Misja 9: Night Patrol
Pierwsza powa?na misja na malden (poprzednio odbywa?e? tu trening). Masz za zadanie chroni? Vulcana (samobie?ne dzia?ko przeciwlotnicze). Schowaj si? gdzie?, za?�? noktowizor, i w jakiej? kryj�wce (ma?y domek jest dobrym miejscem) poczekaj na dw�ch rosjan ze specnazu. Zabij ich.

Misja 10: Hold Malden
Razem z dru?yn? staracie si? utrzyma? malden (a dok?adniej miasteczko Le Port) pred rosjanami, nacieraj?cymi od strony morza. Wsiadaj do M2 (stacjonarny karabin maszynowy), i rozwalaj wszystko co si? rusza. Papa Bear da rozkaz do odwrotu, uciekaj?c uwarzaj na spadochroniarzy!

Misja 11: Defender
Zaminuj drog? tak, aby zniszczy? wszystkie czo?gi wroga. Je?eli jaki? czo?g przetrwa, rozwal go z wyrzutni LAW (jest w skrzynce z minami). Pozosta?e niedobitki (za?ogi czo?g�w) sko? z M16. Po wszystkim, z miejsca zaberze ciebie i twojego dow�dce (je?li prze?y?) spowrotem do bazy.

Misja 12: Tank Training
Teraz grasz jako Robert Hammer, dow�dca czo?gu. Wsiadaj do M60 (na stanowisko kierowcy) i jed? za abramsem do wioski. Po przej?ciu szkolenia ka? kierowcy jecha? za abramsem (1-1). Na wybrze?u b?dziecie musieli zlikwidowa? kilka wrogich czo?g�w i troch? piechoty (uwa?aj szczeg�lnie na ?o?nierzy z RPG).

Misja 13: Battle of Houdan
Rozka? kierowcy aby trzyma? szyk (1-1). Pojedziecie na pla?e, gdzie b?d? czeka? na was oko?o dwa plutony piechoty zmechanizowanej z bmp i wyrzutniami RPG. Nast?pnie przyjad? jeszcze T72 i T80. Po czyszczeniu okolicy Papa Bear da wam rozkaz aby szturmowa? granice. Nie jest to dobry pomys?, lepiej poczekaj w Houdan a? misja si? zako?czy (nasze czo?gi ponios? na granicy du?e straty i szybko wr�c? spowrotem).

Misja 14: Iterdiction
Tym razem wcielasz si? w posta? Jamesa Gastovskiego, cz?onka si? specjalnych. Na t? misje koniecznie we? spanjperke. Z niej zabij siedzacych ni?ej rosjan z rpg, i ich dow�dc�w. Nie musisz rozwali? ?adnego czo?gu aby misja zakonczy?a si? sukcesem (chyba ?e bardzo chcesz, to we? RPG i zr�b rozwa?ke). Wystarczy ?e twoi ludzie (2,3) to zrobi?. Gdy ju? dw�jka i tr�jka pod?o?? ?adunki, daj rozkaz do detonacji, a samemu zwiewaj w stron? granicy.

Misja 15: Spearhead
Znowu Robert Hammer i jego czo?g M60. Razem z pozosta?ymi czo?gami macie za zadanie zdoby? granice. Nie wszystkie czo?gi wroga zosta?y jednak zniszczone, na swojej drodze spotkasz kikla T72 i T80. Gro?ne s? te? szy?ki, a w szczeg�lnosci ?o?nierze z rpg. Tu miejsce do popisu b?dzie mia? strzelec i jego km. Po zabiciu wszystkich rusk�w misja zako?czy si?.

Misja 16: Pathfinder
Fajna misja polegaj?ca na zniszczeniu dw�ch dzia?ek przeciwlotniczych ZSU-23 "Szy?ka". Na pocz?tku masz karabin maszynowy, ale radze go zmieni? go na AK-74 (lub M-16, jak kto woli) i granatnik przeciwpancerny (LAW albo RPG). Z pierwsz? szy?k? powinno p�j?? ?atwo, ale z drug? mog? by? k?opoty. Przed dotarciem do miasta w kt�rym jest druga szy?ka, zapisz gre i prub�j j? zniszczy? z granatnika. Gdy obie szy?ki zostan? zniszczone, dow�dca wezwie ?mig?owce ah-1 aby oczy?ci?y miasto z rosjan (je?eli dow�dca nie ?yje, ty musisz to zrobi? kodem 0-0-1). Gdy wezwiesz ?mig?owce, znajd? jak?? dobr? kryj�wke i podziwiaj fajerwerki.

Misja 17: Tank Rally
Tym razem gramy jako Robert Hammer. Ale nie siedzimy ju? w lekkim czo?gu M60, tylko w M1A1 Abramsie! Wrogie czo?gi wi?c nie powinny sprawia? ci wi?kszego problemu, natomiast jak zwykle uwa?aj na ?o?nierzy z rpg.

Misja 18: Unfinished Business
Id? za Gastovskim, a? do ruin zamku, aby spotka? si? z przyw�dc? ruchu oporu. Za moment na siedzibe partyzant�w napadn? rosjanie. Gastovski zostanie, aby pom�c partyzantom, ale ty lepiej wracaj spowrotem do ?odzi. Misja zako?czy si?.

Misja 19: Taking Command
Awansowa?e? na porucznika, dowodzisz teraz paroma ?o?nierzami. Przeczytaj wskaz�wki na temat dowodzenia, kt�re wy?wietla gra, a nast?pnie zbierz sw�j oddzia? do kupy i ruszajcie do Goisse. Tam b?dziecie musieli pom�c majorowi w utrzymaniu miasta. Je?eli dobrze ustawisz twoich ludzi, to powinni oni sobie poradzi? z dwoma plutonami zmechanizowanymi nacieraj?cymi od p�?nocy.

Misja 20: Scouting
Poczekaj a? M113 rozwali rosjan, a nast?pnie wpakuj twoich ludzi do jeepa i wyruszajcie na poszukiwanie bazy wroga. Gdy j? znajdziecie, wystarczy spojrze? na jakiego? ruska lornetk? i nacisn?? prawy przycisk myszy.
Je?eli nie chce ci si? szuka? bazy to podaje jej pozycje: de25

Misja 21: Turning the tide
W poprzedniej misji trzeba by?o znale?? baze, a teraz twoim zadaniem jest zniszczenie jej. Przed misj? we? spajperke M21, i wyrzutnie LAW (nie zapomnij o pociskach). Baze zaatakuje twoja dru?yna pod twoim dow�dztwem (alpha) i dru?yna bravo, kt�rej ty dajesz rozkaz do ataku. Aby dosta? si? do bazy, najpierw musisz przej?? przez doline, w kt�rej a? roi si? od rusk�w. Gdy ju? b?dziesz blisko bazy, zapisz gre, rozwal z LAW dwa transportery opancerzone, i daj rozkaz dru?ynie bravo do ataku (0-0-1).
Nast?pnie ruszaj razem z twoj? dru?yn? oczy?ci? baze. Po zabiciu ostatniego rosjanina misja zako?czy si?.

Misja 22: Saboteur
Podczo?gaj si? do wioski Levie, i w miare szybko i cicho wyeliminuj wszystkich przebywaj?cych tam rosjan. Nast?pnie wysad? w powietrze sk?adzik amunicji. Teraz id? do lasu, i id? tak d?ugo, a? b?dziesz na wysoko?ci bazy z czo?gami kt�re musisz zniszczy?. Po wyj?ciu z lasu ca?y czas si? czo?gaj. Podczo?gaj si? do czo?g�w, i pod?�z przy nich ?adunki wybuchowe. Gdy b?dziesz w bezpiecznej odleg?o?ci, upewnij si?, czy rosjanie nie b?d? mogli cie zastrzeli? i odpal ?adunnki. Teraz zwiewaj do punktu ewakuacyjnego (kryj�wka partyzant�w).

Misja 23: Guardian
Dosta?e? bardzo trudne zadanie - dopilnuj, aby konw�j z paliwem i amunicj? dotar? w jednym kawa?ku na lotnisko. Dlaczego trudne? na malden ca?y czas jest sporo rosjan, posiadajacych nawet czo?gi. Dodatkowym utrudnieniem jest mo?liwo?? zaklinowania sie konwoju w kt�rym? z miasteczek. Zalecam wybranie dla konwoju pierwszej i najkr�tszej drogi. Po drodze natkniecie si? na T-72 i troche piechoty (w tym z wyrzutniami RPG). Razem z kilmoma ?o?nierzami wsi?d?cie do HMMV, a reszta do M113. Uwa?aj jednak, bo jeden strza? z RPG i z M113 zostaje tylko pal?cy si? wrak. Tak wi?c ty jedziesz pierwszy jeepem i sprawdzasz czy gdzie? nie ma przyczajnonych rusk�w z RPG, a za tob? M113. Nie zapominaj o rozkazach dla konwoju (konw�j -stop, konw�j jazda, skr?t w prawo, lewo). Po dotarciu konwoju na lotnisko misja zako?czy si?.

Misja 24: Return to Eden
Ponownie na Everon, tym razem masz za zadanie zaj?? lotnisko z r?k wroga. Najpierw jednak musisz razem z twoim oddzia?em zdoby? przycz�?ek na wzg�rzu i go utrzyma?. Nast?pnie razem z pozosta?ymi dru?ynami (ty dajesz im rozkaz do ataku) szturmujecie lotnisko. Dop�ki nie dojdziesz do jaki? zabudowa?, ca?y czas si? czo?gaj. Na lotnisku stoi pusty BMP, mo?esz go wykorzysta?.

Misja 25: Hind Attack
Kolejna misja ne Everonie, tym razem jako James Gastovsky. Razem z dw�jk? i tr�jk? ruszajcie do Morton, a tak po cichu zabijcie paru rosjan. Zaraz przez miasto b?dzie przeje?d?a?o BMP (dobrze jest je zniszczy?, podk?adaj?c ?adunek wybuchowy na drodze). Razem z reszt?, wsiadajcie do skody i jed?cie za rosyjskimi pojazdami, jad?cymi do bazy helikopter�w Mi24 "Hind". Po dotarciu na miejsce ukradnijcie helikopter i z powietrza zniszczcie baze. Po rozwa?ce udajcie si? do jednego z trzech punt�w ewakuacyjnych.

Misja 26: Rolling Tunder
Tym razem mamy pod swoim dow�dztwem ca?y pluton czo?g�w M1A1 Abrams. Najpierw jed?cie do pierwszego rosyjskiego posterunku - wioski Tyrone, a potem kierujcie si? na Montignac. Po drodze tw�j pluton b?d? n?kali rosjanie z RPG, a w Montignac opr�cz ?o?nierzy z RPG b?d? czeka?y na was T72, T80, Szy?ka, i BMP. Po oczyszczeniu miasta i okolic z rosjan misja si? zako?czy

Misja 27: Airborne
Gramy jako pilot ?mig?owca Sam Nichols. Misja jest bardzo prosta, ale musisz opanowa? technike pilota?u ?mig?owca. Pami?taj aby przed l?dowaniem w??czy? automatyczny zawis, a po starcie go wy??czy?.

Misja 28: Air Superiority
Kolejna misja w powietrzu, jednak nieco trudniejsza (szczeg�lnie dla pocz?tkuj?cych pilot�w). Razem z dow�dc?, kt�ry b?dzie lecia? drugim helikopterem, musicie zniszczy? rosyjski konw�j. Czo?gi rozwalaj z rakiet kierowanych, a na ci??ar�wki zostaw zwyk?e rakiety lub dzia?ko. Uwa?aj aby si? nie rozbi?, albo zderzy? z helikopterem dow�dcy!

Misja 29: Recon
Pierwsza misja na wyspie Kolgujev, kt�ra niestety nie oferuje ona ?adnych ?adnych widok�w. Ale do rzeczy - musisz znale?? 3 szy?ki. Dobrym rozwi?zaniem (wg.mnie) jest wys?anie twoich ludzi do punktu ewakuacji, i wyruszenie na poszukiwanie szy?ek w pojedynk?. Po rozpocz?ciu misji id? od razu na p�?noc, a? dotrzesz do niewielkich zabudowa?. Tam znajduje si? pierwsza szy?ka. Pami?taj, ?e aby poda? pozycje szy?ki, patrzysz na ni? przez lornetk?, naciszkasz prawy przycisk myszy, i czekasz a? pojawi sie komunikat radiowy. Nast?pna szy?ka jest w bazie nieco dalej na wsch�d, przed podej?ciem w jej okolice lepiej zapisz gre. Aby znale?? ostatni? szy?ke, id? ca?y czas na wsch�d, a? dotrzesz do sporej bazy. Teraz uciekaj do punktu ewakuacyjnego, uwa?aj?c aby nie natkn?? si? na jaki? rosyjski patrol. Po dotarciu na miejsce wezwij ?�d? (0-0-1).

Misja 30: Killdozer
To ju? ostatnia misja w czo?gu. Razem z plutonem jed?cie do Levie i zniszcz wszystkie nieprzyjacielskie jednostki. Gdy ju? to zrobisz, wezwij dru?yne Zulu, aby zabezpieczy?a teren. Teraz jed? do bazy po?o?onej na po?udniowy zach�d od wioski. Nie powiniene? mie? wi?kszych problem�w z jej zaj?ciem. Teraz b?dzie ostra jatka, wi?c dobrze si? przygotuj (je?eli twoje czo?gi s? uszkodzone to wracaj do Levie i je napraw). Musisz zaj?? ufortyfikowane pozycje na po?udnie od Levie, w dolinie. Jest dam mn�stwo czo?g�w i piechoty z RPG. Uwa?aj na sw�j czo?g, najlepiej strzelaj z za jakiej? przeszkody ?eby wrogie pociski nie wyrz?dzi?y ci du?ych strat. Po oczysczeniu fortyfikacji z rosjan, misja zako?czy si?.

Misja 31: Air Assault
Najpierw le? do bazy, kt�r? zdoby?e? w poprzedniej misji. Zniszcz dwa BMP, kt�re j? atakuj?. Nast?pnie le? dolin? w kierunku St.Pierre, po drodze niszcz?c rosyjski Mi24, i obrone przeciwlotnicz?. W St. Pierre jest du?o ruskich czo?g�w, a wi?c oszcz?dzaj amunicje. Gdy rozwalisz wszystkie, dostaniesz rozkaz ?eby wraca? spowrotem do bazy.

Misja 32: Wake-up call
Kontynuacja misji "Recon". Poprzednio musia?e? znale?? trzy szy?ki, a teraz masz za zadanie je zniszczy? (najlepiej z wyrzutni LAW). Zaczynasz w innym miejscu ni? poprzednio. Uwa?aj, bo rosjanie zwi?kszyli ilo?? patroli.

Misja 33: Planes start
Je?eli nigdy wcze?niej nie pilotowa?e? samolotu, to b?dziesz mia? ci??ki orzech do zgryzienia (ja za pierwszym razem przechodzi?em ta misje kilka razy od nowa). Wsiadaj do A-10, i pod??aj za samolotem przed tob? w bezpiecznej odleg?o?ci. Gdy ju? b?dziesz na pasie startowym, ustaw r�wno maszyne, i poczekaj a? samolot przed tob? wystartuje. Pe?na moc ...i wzbijasz sie w powietrze. Po wystartowaniu, i przeleceniu niewielkiej odleg?o?ci misja zako?czy si? (le? za dow�dc? w kierunku p�?nocno wschodnim).

Misja 34: Maverick
Znowu grmy jako Sam Nichols w A10. Na pocz?tku najwa?niejsze jest, aby? si? nie zgubi?, tylko dolecia? do wyspy Kolgujev. Tam strzelaj do czo?g�w a? sko?cz? ci sie rakiety. Nied?ugo potem co? si? stanie z silnikiem, i b?dziesz musia? si? katapultowa?.

Misja 35: Counter Strike
Niestety to ju? ostatnia misja w kt�rej gramy Davidem Armstrongiem. Zaczynamy j? na spadochronie, po wyl?dowaniu zbierz sw�j oddzia? do kupy i id?cie razem do bazy. Op�r przeciwnika b?dzie znikomy (tylko kilkoro rosjan z za?ogi zniszczonego czo?gu). Gdy ju? ich zabijesz, rozstaw swoich ludzi tak, aby byli gotowi odeprze? kontratak z kiernku p�?nocno wschodniego. Gdy zniszczycie BMP, piechote pomo?e wam unieszkodliwi? M113, kt�ry powinien za nied?ugo przyjecha?. Po odparciu kontrataku, id?cie do nast?pnej bazy. Pluton piechoty stoj?cy przed ni? mo?na rozwalic z granatnika, a potem ostro?nie zinflitrowac baze (T72 jest pusty wi?c go nie niszcz).

Misja 36: Escape
Wsi?d? do helikoptera, po kr�tkim locie dolecisz do niewielkiej wioski. Tam masz do wyboru dwie opcje: od razu biegniesz i wsiadasz do helikoptera (je?eli dwa razy ci si? nie uda, to odpu?? sobie) albo p�jdziesz do namiotu, przy kt�rym stoi bmp, ukradniesz go, i wyr?biesz sobie droge do helikoptera. Teraz lataj nad wysp? tak d?ugo, a? natrafisz na jakis ameryka?ski patrol (zielony kwadracik). Nie radz? wyrusza? w trase bmp - w najlepszym razie zako?czy si? to zagubieniem, a w najgorszym zniszczeniem przez rosyjskie czo?gi. W helikopterze nic ci nie grozi.

Misja 37: Incursion
Bardzo trudna misja, jako James Gastovsky masz za zadanie wykra?? z domu Guby jakie? dokumenty. Proponuje obej?cie naoko?o terenu, na kt�rym jest mn�stwo rosjan, a potem podczo?ganie si? do domu Guby od strony wybrze?a. Gdy b?dziesz w okolicy domu, zapisz gre, bo nie wiadomo czy stra?nicy cie zauwa??. Uwa?aj tak?e na czo?g kr?c?cy si? w okolicy. Po zdobyciu dokument�w, wracaj do punktu ewakuacji tak? sam? drog? jak? przyszed?e?.

Misja 38: Search and Destroy
Najtrudniejsza misja w ca?ej grze. Koniecznie we? M21 i wyrzutnie LAW! Razem z dru?yn? wsiadajcie do ci??ar�wki, i jed?cie na szczyt wzg�rza. Tam mo?ecie natkn?? si? na patrol specnazu, kt�ry oczywi?cie unieszkodliwcie. Zostaw dru?yne przy ci??ar�wce (w razie k?opot�w zawo?aj ich) i ostro?nie id? wschodnim zboczem a? zobaczysz miejsce koncentracji rosyjskich czo?g�w. Je?eli chcesz wezwa? wsparcie powietrzne, musisz zniszczy? dwie szylki dwoma celnymi strza?ami LAW (trzeci pocisk zostaw na SCUD-a). Zanim wezwiesz helikoptery, najpierw wezwij czo?gi (trasa zachodnia). W czasie gdy b?dzie trwa?a bitwa, ty podczo?gaj si? w okolice drzew (w pobli?e ich by?a szy?ka) a? zobaczysz SCUD-a. Zapisz gre, i wezwij swoj? dru?yne. Teraz zniszcz SCUD-a z wyrzutni. Przy odrobinie szcz??cia powinno ci si? uda? uciec. Teraz do ci??ar�wki i spowrotem do bazy. Gratulacje!

Misja 39: Red Dawn
Ostatnia "powa?na" misja. Jest ona jednak dosy? ?atwa, razem z dru?yn? zapakujcie si? do ci??ar�wki albo M113 i jed?cie na zach�d, potem na skrzy?owaniu w prawo, i potem znowu w prawo. Dojedziecie do opuszczonej (no prawie) bazy. Jest tam cyterna, wsi?d? do niej i zatankuj stoj?cego za murami bazy ?mig?owca Mi24 Hind. Ka? wszystkim aby do niego wsiedli, i le? w kierunku domu Guby. Gdy zauwa?ysz UAZ-a, wydaj strzelcowi rozkaz "wstrzyma? ogie?", a nast?pnie wyl?duj (w takiej odleg?o?ci aby ci nie uciek?). Teraz kilkoma celnymi strza?ami zabij kierowce, i ochroniarzy (uwa?aj aby nie zabi? genera?a). Po aresztowaniu Guby, za?aduj go do ?mig?owca, i le? do p�?nocno wschodniej cz??ci wyspy. Szy?ki rozwal z kierowanych rakiet, ze SCUD-em zr�b to samo. Koniec.

Misja 40: Status Quo
Bardzo fajna i prosta misja, jedyny problem mo?e sprawiac wyl?dowanie samolotem na lotnisku. Ale nie trzeba tego robi?, mo?na wyskoczy? na spadochoronie. Teraz skombinuj jaki? transport (chyba ?e wolisz pojecha? autostopem), zebra? kumpli (Sama, Davida, i Roberta) i razem pojechac do pubu w St. Pierre aby powspomina? to, co wydarzy?o si? tutaj w 1985 roku.

© 2024 OFP.pl, All Rights Reserved
Site by F.C.